BOIDAR PROSENJAK DIVLJI KONJ PDF

Twist Na. popis lektire za 7. razred boidar prosenjak: divlji konj hrvoje hitrec: smogovci vladimir nazor: pripovijetke dobria cesari: pjesme. free lektire za. Durica Male Ljubavi Pdf Download. popis lektire za 7. razred (izabrati 9 dijela, obavezna prva tri) 1. boidar prosenjak: divlji konj 2. hrvoje hitrcsmogovci 3. vladimir nazor: pripovijetke lektira.

Author: Grozuru Mezizuru
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 2 December 2012
Pages: 332
PDF File Size: 2.19 Mb
ePub File Size: 6.27 Mb
ISBN: 508-8-46844-740-8
Downloads: 21884
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoogore

Zato je izmiljen Krampus kao suprotnost svetomu Nikoli? Tako se mogu primijetiti pravila za haiku Ima li haiku naslov? Upoznaju se s pojmom ukrtene krine i obgrljene rime. Okarakterizirati likove na temelju govora i postupaka.

Objasniti uenicima koje su temeljne jezine djelatnosti, objasniti im svrhu i vanost uenja hrvatskoga knjievnog jezika te vanost Hrvatskoga jezika kao kolskoga predmeta. Zato je upotrijebila glagol kljuckati?

Ta Snjeana se za vrijeme kolskog izleta gurala u autobusu da sjedne do njega, a on je za inat otiao sjesti meu djeake. Prepoznavati pade pridjevima i imenicama u tekstu. Prepoznaju epski knjievni rod.

Vidri, Pejza A Kako se osjea kad mu se Snjeana priblii?

Smogovci pdf download

GOO kulturna narodna batina. These books contain exercises and tutorials to smogovci pdf download Besplatno preuzmite PDF e knjige na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku Added: Prosrnjak prepriavanje A U interpretaciji primijeniti steena knjievna znanja. Najee su napisana u stihovima, slikovita su i ritmina. Vjerujem da e se neki od vas lako poistovjetiti s likovima. Oprimjeriti onomatopeju, kontrast i epitet.

  HISTORIA DE LA PSICONEUROINMUNOLOGIA PDF

Smogovci pdf download

Nadopuniti steena znanja novim spoznajama. Okarakterizirati likove i oprimjeriti etiku karakterizaciju. Male ljubavi, Durica, Stripovi, Bonelli, Bande desinee, manga, comics. Trae primjere za dijalog i citiraju ih. GOO poticati uenike na uvanje tradicijskih vrijednosti obiaja povodom blagdana Boia. Razlikovati genitivne i akuzativne oblike. Razvijati osjetljivost za knjievnu rije. Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama7. Primjeuju jesenske motive iz krajolika: Pravilno rabiti veznike i estice u govoru i pismu.

Uvjebavati pravilno pisanje nijenice ne s glagolima. Ti se divljii uklapa u ablonu Jeste li sluajui ovaj tekst mogli zamisliti likove i dogaaje? Uenici prepoznaju preneseno znaenje u pojedinim stihovima. Interpretirati tekst primjenjujui steena knjievna znanja.

Prepoznaju vrstu knjievnoga djela pjesma. Potaknuti uenike na govorenjete izraavanje doivljaja odgovarajuom intonacijom, brzinom govorenja, jainom glasa, stankama pri govorenju. Tko su glavni likovi ove prie? Djeluje li pripovijedanje iskreno i uvjerljivo? Uvjebavati gradivo o padeima odrediti pade imenici u tekstu, razumjeti ulogu padea u reenici, pravilno rabiti padene oblike s prijedlogom ili bez njih u govorenju i pisanju.

Pfosenjak, Kad moja majka govori A Lik se moe upoznati i preko njegova govora. Ili im je pomogao Crveni kri kako je tetak Antun predloio? Da sam ja uiteljica.

  EXPLICAME LA BIOETICA PDF

Domovina iz srca raste. Otkriti i protumaiti preneseno znaenje i personifikaciju u pjesnikim slikama. Ponavljanje gradiva MK 4.

Nazor, Glog i Z. Razvijati zanimanje i potrebu za sadrajima medijske kulture. Napisati ispravak kolske zadae. Stvaralako prepriavanje pisane vjebe S. Odreuju vrstu stiha s obzirom na broj slogova osmerac, deveterac. Ponoviti i uvjebati gradivo o nominativu, akuzativu i genitivu prepoznati imenice u nominativu, akuzativu i genitivu u tekstu, pravilno rabiti padene oblike u govorenju i pisanju.

Odrediti temu i porsenjak fabule. Primijeniti usvojena znanja i vjetine te nauena pravopisna i slovnika pravila.

Božidar Prosenjak

Uenici jo jednom itaju pjesmu u sebi i biraju pjesnike slike koje mogu najlake zamisliti. Osposobiti uenike da naueno primijene u konkretnoj situaciji. Objasniti kontrast na temelju razlike u ponaanju djeaka i djevojica.