BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Galkis Vojin
Country: Lebanon
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 12 October 2008
Pages: 327
PDF File Size: 17.20 Mb
ePub File Size: 3.41 Mb
ISBN: 374-1-76125-460-4
Downloads: 37549
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fauzil

Zie voor verwijzingen en andere sanvaring Trb. The Government of Canada considers that the practical application of rule 10 would be complicated without realistic exceptions for fishing vessels and for vessels engaged in special operations. Voor de Duitse vissers en jagers zijn evenwel de Duitse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht bevoegd, voor de Nederlandse vissers en jagers de Nederlandse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht.

Acties Authentieke versie downloaden voorrkoming Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Artikel 34 Toon relaties in LiDO. Artikel 45 Toon relaties in LiDO.

Artikel 40 Toon relaties in LiDO. Aangaring is understood that the ratification of the State of Kuwait of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea and Regulations attached thereto done at London, on the 20th of October,does not in any way mean recognition of Israel by the State of Kuwait.

De bij notawisseling van 25 en 30 januari te ‘s-Gravenhage tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst inzake de samenwerking bij de redding fer mensenlevens op de Noordzee tussen de 6e en 7e meridiaan oosterlengte geldt in de Eemsmonding eveneens ten oosten van de 7e meridiaan oosterlengte.

Any Contracting Party which is not be;alingen Member of the Organization shall be entitled to participate when the amendment is considered by the Assembly. Bij overlijden, aftreden of verhindering van de voorzitter wordt zijn functie door een plaatsvervanger waargenomen. Onder verwijzing naar deze verklaring en naar de artikelen 1 en 4 van het Eems-Dollardverdrag heb ik de eer U mede te delen, dat mijn Regering uitdrukking geeft aan haar instemming met deze verklaring, waarbij zij van het volgende uitgaat:.

  BESIEGED THE EPIC BATTLE FOR CHOLM PDF

General Obligations Article II. Opmetingen, peilingen en hydrologische onderzoekingen Toon relaties in LiDO.

De Bepakingen van Buitenlandse Zaken, A. The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c and h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such vorokoming survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special operations.

De Verdragsluitende Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in dit Verdrag.

Rule 41 Verification of compliance a. Het Koninkrijk der Nederlanden verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan de Bocht van Watum ovorkoming in voorkomjng aan de noordelijke en de zuidelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum; de Bondsrepubliek Duitsland verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan het hoofdvaarwater.

Indien die onderhandelingen niet binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan een jaar te rekenen van het verzoek om opening van onderhandelingen af, tot overeenstemming leiden, kan de Verdragsluitende Voorkoming die de wijziging van een op dat ogenblik geldende regeling wenst, de daarvoor in aanmerking komende bepaling tegenover de andere Partij schriftelijk opzeggen. Uitgegeven de achttiende december Artikel 14 Toon relaties in LiDO. Artikel 1 Toon relaties in LiDO.

Translation of “COLREG” in English

The Government of Canada considers that the compulsory routeing of ships is necessary to avoid collisions between ships and the resulting damage to the marine environment. Deze maatregelen dienen onverwijld te worden medegedeeld aan de overeenkomstige autoriteit van de andere Verdragsluitende Partij en op haar verzoek aan een gemeenschappelijk onderzoek te worden onderworpen en eventueel te worden gewijzigd.

  IN THE SHADOW OF NO TOWERS ART SPIEGELMAN PDF

Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag Authentiek: De volgens de voorschriften opgemaakte processen-verbaal hebben dezelfde rechtskracht als de door de overeenkomstige ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij opgemaakte processen-verbaal.

Artikel 27 Toon relaties in LiDO.

Deseck, Pierre [WorldCat Identities]

Nederlanden, het Koninkrijk der. Geschiedenis Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Scheidsgerecht Toon relaties in LiDO. Saint Kitts en Nevis. Revision Conference Article VI. Definities bij artikel 7 Toon relaties zanvaring LiDO.

Toon volledige inhoudsopgave A. Inwerkingtreding Selecteer een datum Regel 41 Verificatie van de naleving a.

Deseck, Pierre

On the date of entry into force of this Goorkoming, the Regulations replace and abrogate the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Any amendment to the Regulations proposed by a Contracting Party shall be considered in the Organization at the request of that Party.

De Bondsrepubliek Duitsland voert alle waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering van het hoofdvaarwater, het Emder Vaarwater en de Boven Eems. Artikel 44 Toon relaties in LiDO.